DRUŽINSKA TERAPIJA 2018-04-25T07:08:39+00:00

DRUŽINSKA TERAPIJA

Družina predstavlja temelj našega razvoja. Je osnovna celica, znotraj katere se prepletajo nam dragoceni odnosi. Iz teh odnosov črpamo občutek lastne vrednosti, sprejetosti, ljubljenosti in opore, kar se globoko vtisne v naše telo. Družina je hkrati prostor, kjer vsak družinski član razvija svoje potenciale ter ima sebi lastne potrebe in želje. Ker so družinski člani med seboj močno čustveno povezani, je usklajevanje teh potreb in želja včasih pravi izziv. Da se bomo radi vračali domov ter se med našimi bližnjimi počutili sproščeno in ljubljeno, moramo skrbeti za družinsko klimo, ki jo lahko ustvarjajo vsi družinski člani, še najbolj pa sta zanjo odgovorna starša.

Kadar se družina sreča s stiskami, težavami ali slabo medsebojno komunikacijo, je nadvse pomembno, da se čustvena dinamika razbremeni, saj to pozitivno vpliva na počutje vseh njenih članov.

DRUŽINSKA TERAPIJA

Družina predstavlja temelj našega razvoja. Je osnovna celica, znotraj katere se prepletajo nam dragoceni odnosi. Iz teh odnosov črpamo občutek lastne vrednosti, sprejetosti, ljubljenosti in opore, kar se globoko vtisne v naše telo. Družina je hkrati prostor, kjer vsak družinski član razvija svoje potenciale ter ima sebi lastne potrebe in želje. Ker so družinski člani med seboj močno čustveno povezani, je usklajevanje teh potreb in želja včasih pravi izziv. Da se bomo radi vračali domov ter se med našimi bližnjimi počutili sproščeno in ljubljeno, moramo skrbeti za družinsko klimo, ki jo lahko ustvarjajo vsi družinski člani, še najbolj pa sta zanjo odgovorna starša.

Kadar se družina sreča s stiskami, težavami ali slabo medsebojno komunikacijo, je nadvse pomembno, da se čustvena dinamika razbremeni, saj to pozitivno vpliva na počutje vseh njenih članov.

Družine navadno poiščejo pomoč takrat, ko že dlje časa poskušajo rešiti težave v medsebojnih odnosih, pri tem pa so neuspešne. Soočajo se s težavami, kot so:

  • slaba komunikacija med družinskimi člani, pogosti prepiri in zamere, ki močno vplivajo na družinsko klimo;
  • starša se soočata z vzgojnimi stiskami, ki jima prebujajo nemoč, krivdo ali obup, ali pa težko ohranjata meje in pravila;
  • eden od družinskih članov ima težave, ki vplivajo tudi na vse druge člane družine (odvisnost, nasilje, upiranje družinskim pravilom, neprevzemanje odgovornosti);
  • doživljanje stresa ob težkih življenjskih dogodkih (bolezen, smrt družinskega člana …).

Družinski člani ob varni terapevtski opori dobijo prostor, kjer lahko spregovorijo o svojem čustvovanju, potrebah in željah ter hkrati prisluhnejo drug drugemu. Osvetlitev družinske dinamike s strani terapevta in spodbujanje spoštljivega komuniciranja lahko razrešita marsikatero stisko, že majhni koraki k osebnemu razvoju pri vsakem družinskem članu pa se lahko na koncu združijo v pozitivno spremembo na bolje.

Družine navadno poiščejo pomoč takrat, ko že dlje časa poskušajo rešiti težave v medsebojnih odnosih, pri tem pa so neuspešne. Soočajo se s težavami, kot so:

  • slaba komunikacija med družinskimi člani, pogosti prepiri in zamere, ki močno vplivajo na družinsko klimo;
  • starša se soočata z vzgojnimi stiskami, ki jima prebujajo nemoč, krivdo ali obup, ali pa težko ohranjata meje in pravila;
  • eden od družinskih članov ima težave, ki vplivajo tudi na vse druge člane družine (odvisnost, nasilje, upiranje družinskim pravilom, neprevzemanje odgovornosti);
  • doživljanje stresa ob težkih življenjskih dogodkih (bolezen, smrt družinskega člana …).

Družinski člani ob varni terapevtski opori dobijo prostor, kjer lahko spregovorijo o svojem čustvovanju, potrebah in željah ter hkrati prisluhnejo drug drugemu. Osvetlitev družinske dinamike s strani terapevta in spodbujanje spoštljivega komuniciranja lahko razrešita marsikatero stisko, že majhni koraki k osebnemu razvoju pri vsakem družinskem članu pa se lahko na koncu združijo v pozitivno spremembo na bolje.

PRIJAVA NA TERAPIJO