TERAPIJA ZA OTROKE 2018-09-12T07:06:09+00:00

TERAPIJA ZA OTROKE

Otroci se že od nekdaj radi igrajo. Igra je zanje spontana, prijetna in ustvarjalna dejavnost, kjer otroška domišljija dobi krila. Prek igre otroci krepijo svoje gibalne, kognitivne, čustvene in socialne veščine ter se razvijajo kot osebnosti. Je most med njihovim notranjim, čustvenim svetom in zunanjim okoljem.

Kadar se otrokom zgodi kaj slabega, za svoje doživljanje pogosto ne najdejo pravih besed. Nezmožnost doživljanja in izražanja čustev je lahko zanje zelo obremenjujoče in težavno. Na svojo stisko odrasle opozarjajo na različne načine, najpogosteje prek neprimernega vedenja, čustvovanja in bolezni, ki nimajo zdravstvenega vzroka. Na ta način otroci posredno sporočajo svoje globoke čustvene potrebe.

TERAPIJA ZA OTROKE

Otroci se že od nekdaj radi igrajo. Igra je zanje spontana, prijetna in ustvarjalna dejavnost, kjer otroška domišljija dobi krila. Prek igre otroci krepijo svoje gibalne, kognitivne, čustvene in socialne veščine ter se razvijajo kot osebnosti. Je most med njihovim notranjim, čustvenim svetom in zunanjim okoljem.

Kadar se otrokom zgodi kaj slabega, za svoje doživljanje pogosto ne najdejo pravih besed. Nezmožnost doživljanja in izražanja čustev je lahko zanje zelo obremenjujoče in težavno. Na svojo stisko odrasle opozarjajo na različne načine, najpogosteje prek neprimernega vedenja, čustvovanja in bolezni, ki nimajo zdravstvenega vzroka. Na ta način otroci posredno sporočajo svoje globoke čustvene potrebe.

Če te ostajajo neprepoznane in nezadovoljene, otroci okrepijo svoj način iskanja pozornosti prek neprilagojenega vedenja in čustvovanja, na primer:

 • imajo težave v šoli, so prepirljivi, agresivni do sebe ali okolice
 • težko navezujejo stike z drugimi otroki ali se zapirajo vase, so osamljeni;
 • se izmikajo pogledu ali se pretvarjajo, da je vse v redu, čeprav temu ni tako;
 • imajo nizko samozavest in samopodobo;
 • doživljajo nepojasnjene strahove, tesnobo,
 • selektivni mutizem;
 • imajo odpor do vrtca ali šole;
 • se nerazumno odzivajo;
 • imajo slab imunski sistem in pogosto zbolijo;
 • tožijo o nepojasnjenih bolečinah v trebuščku in glavobolih, ki so psihosomatskega izvora;
 • ponovno močijo posteljo, pojavljajo se vedenja, ki so jih že prerasli;
 • se težko soočajo z družinskimi spremembami, kot sta prihod bratca ali sestrice, selitev v drug kraj;
 • težko okrevajo po ločitvi staršev;
 • težko žalujejo ob izgubi družinskega člana;
 • so doživeli travmatično izkušnjo, zlorabo (čustveno, fizično ali spolno).

Če te ostajajo neprepoznane in nezadovoljene, otroci okrepijo svoj način iskanja pozornosti prek neprilagojenega vedenja in čustvovanja, na primer:

 • imajo težave v šoli, so prepirljivi, agresivni, težko navezujejo stike z drugimi otroki ali se zapirajo vase, so osamljeni;
 • imajo nizko samozavest in samopodobo;
 • doživljajo strahove, tesnobo, odpor do vrtca ali šole;
 • tožijo o bolečinah v trebuščku in glavobolih, ki so psihosomatskega izvora;
 • se težko soočajo z družinskimi spremembami, kot sta prihod bratca ali sestrice, selitev v drug kraj;
 • težko okrevajo po ločitvi staršev;
 • težko žalujejo ob izgubi družinskega člana;
 • so doživeli travmatično izkušnjo, zlorabo (čustveno, fizično ali spolno).

Težke dogodke si otroci pogosto razložijo na svoj način, ki je skladen z njihovo stopnjo razvoja in največkrat zelo drugačen od razlage odraslih. Otroci zaradi egocentričnega pogleda na svet odgovornost in krivdo pogosto prevzamejo nase, saj si drugače tega, kar se jim je zgodilo, ne znajo razložiti. Kadar čustva ostanejo neprepoznana, ostajajo zaklenjena v njihovem telescu. Čez čas spremenijo otrokov pogled nase, druge, odnose in svet.

Strukturirana igra s pripomočki je za otroke naraven, varen in spontan način izražanja notranjih čutenj. Takrat na igračke, lutke, glino in druge pripomočke projicirajo to, kar čutijo. Ob varni podpori lahko začutijo svoje telo in se zavejo občutij, ki jih nosijo v sebi. Čustva, kot so žalost, jeza, strah, krivda ali sram, prek igre dobijo zunanjo podobo, kar jim sprosti telo in prinese olajšanje. Tako se otroci učijo čustva prepoznavati, izražati in ubesediti. To jim vrača občutek nadzora nad situacijo, kar krepi njihovo samozavest ter sposobnost izražanja samega sebe.

Na prvo srečanje so najprej povabljeni starši skupaj z otrokom. Prek pogovora določimo cilje in se okvirno dogovorimo o terapevtskem poteku dela z otrokom. Pomembno je, da se starši zavedajo, da so lahko otrokove težave povezane tudi s partnersko oziroma družinsko dinamiko ter da se lahko želje staršev razlikujejo od otrokovih potreb. Razrešitev starševske stiske se največkrat odraža tudi na izboljšanem počutju otroka.

Težke dogodke si otroci pogosto razložijo na svoj način, ki je skladen z njihovo stopnjo razvoja in največkrat zelo drugačen od razlage odraslih. Otroci zaradi egocentričnega pogleda na svet odgovornost in krivdo pogosto prevzamejo nase, saj si drugače tega, kar se jim je zgodilo, ne znajo razložiti. Kadar čustva ostanejo neprepoznana, ostajajo zaklenjena v njihovem telescu. Čez čas spremenijo otrokov pogled nase, druge, odnose in svet.

Strukturirana igra s pripomočki je za otroke naraven, varen in spontan način izražanja notranjih čutenj. Takrat na igračke, lutke, glino in druge pripomočke projicirajo to, kar čutijo. Ob varni podpori lahko začutijo svoje telo in se zavejo občutij, ki jih nosijo v sebi. Čustva, kot so žalost, jeza, strah, krivda ali sram, prek igre dobijo zunanjo podobo, kar jim sprosti telo in prinese olajšanje. Tako se otroci učijo čustva prepoznavati, izražati in ubesediti. To jim vrača občutek nadzora nad situacijo, kar krepi njihovo samozavest ter sposobnost izražanja samega sebe.

Na prvo srečanje so najprej povabljeni starši skupaj z otrokom. Prek pogovora določimo cilje in se okvirno dogovorimo o terapevtskem poteku dela z otrokom. Pomembno je, da se starši zavedajo, da so lahko otrokove težave povezane tudi s partnersko oziroma družinsko dinamiko ter da se lahko želje staršev razlikujejo od otrokovih potreb. Razrešitev starševske stiske se največkrat odraža tudi na izboljšanem počutju otroka.

PRIJAVA NA TERAPIJO